Wat zijn de consequenties van het niet opkomen van een team?

Boete:

 • Landelijk: Ere-, 1e, 2e en jeugd divisie en hoofdklasse € 200,- ( ons HS1, DS1, HA en DC1 )
 • Regionaal: Senioren wedstrijdsport en breedtesport € 100,- ( ons DS2, DMW1+2 en HS2 )
 • Landelijk: Jeugd wedstrijdsport € 75,-
 • Regionaal: Jeugd breedtesport € 75,- ( ons DB, DC2+3, HC en D1tm4 )
 • Regionaal: E- en F jeugd € 25.-

Wel of niet overspelen:

       Wedstrijdsport Landelijk ( ons DS1+2, HS1+2, HA en DC1 )

 • Indien de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd een wedstrijd betreft op prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’, dan dient het Bondsbestuur de wedstrijd binnen vier weken opnieuw te doen spelen op het speelveld van de niet schuldige vereniging, terwijl het schuldige team tevens bestraft wordt met twee verliespunten. 

       Tegenpartij kan de extra zaalhuur in rekening brengen. Bij een thuiswedstrijd kan DFS Arnhem de zaalhuur in rekening brengen bij de tegenpartij als zij niet zijn opgekomen.

      Ander niveau dan prestatieniveau Wedstrijdsport Landelijk

 • Indien het een wedstrijd betreft op een ander niveau dan prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’ of een wedstrijd waarmee geen winstpunten kunnen worden verdiend (bijvoorbeeld bekerwedstrijden) wordt het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren.

Wat is de consequentie van het terugtrekken van een team uit de competitie?

Terugtrekken team zaalcompetitie na 30 juni 2018 is het bedrag is gelijk aan de Teambijdrage.

Bedrag teambijdrage:

 • Senioren Eredivisie.            € 2.440,-              HS1
 • Senioren Hoofdklasse        € 1.220,-              DS1
 • Senioren 1e en 2e klasse      € 915,-              DS2+HS2
 • Senioren midweek.               € 183,-               DMW1+2
 • A-jeugd wedstrijdsport         € 793,-               HA
 • B-jeugd breedtesport.          € 488,-               DB
 • C-jeugd wedstrijdsport        € 610,-               DC1
 • C-jeugd breedtesport          € 366,-                DC2+3 en HC
 • D-jeugd breedtesport.          € 366,-               D1tm4
 • E-jeugd breedtesport            € 183,-              E1tm4
 • F-jeugd breedtesport            € 122,-              F

Seizoen 2018-2019