We gaan er vanuit dat ieder lid het Huishoudelijk Reglement kent. In aanvulling daarop een toelichting op onze normen en waarden.

Gedrag bij trainingen en wedstrijden
Afmelden
Onze leden kunnen op trainers en coaches rekenen. Kunnen zij dat ook op jou? We verwachten van je dat je bij verhindering voor trainingen en wedstrijden je op tijd afmeldt bij jouw trainer of coach. Jeugdleden dienen dit door hun ouders te laten doen (bij voorkeur telefonisch). Vooral bij een wedstrijd is het verzoek om zéér tijdig af te melden in verband met vervanging. Het is een teken van respect om ook je trainer op tijd te laten weten dat je een keer niet kunt komen trainen: hij of zij bereidt niet voor niets een training voor.

Op tijd
Een goede voorbereiding voor trainingen en wedstrijden is het begin. Wees op tijd aanwezig!
Voor trainingen: minimaal vijf minuten voor aanvang omgekleed aanwezig (en zorg dat je je sanitairestop al hebt gemaakt).
Voor wedstrijden bepaalt de coach de aanvangstijd, zodat je voldoende tijd voor de wedstrijd hebt voor warmlopen en het praatje van de coach. Bij uitwedstrijden gezamenlijk vertrek op de afgesproken tijd en plaats.

Hygiëne en douchen
Horloges, sieraden en piercings moeten af/uit tijdens trainingen en wedstrijden. Oorbellen mogen eventueel afgeplakt worden met tape. Vanuit het oogpunt van hygiëne is het verplicht om na elke training en wedstrijd te douchen in de kleedkamer. Noodzakelijke uitzonderingen zijn mogelijk in goed overleg met de trainer en/of coach. Laat de kleedkamer netjes achter.

Vervoer
Aan het begin van het seizoen wordt door de teamcoördinator een schema opgesteld waarin het vervoer is geregeld (voor jeugdleden vervoer door de ouders). Het is mogelijk om te ruilen, maar houd de teamcoördinator op de hoogte. Vertrek vanaf een logische, van tevoren afgesproken plek. Meestal parkeerplaats sportcentrum Rijkerswoerd.

Kleding
Je bent het visitekaartje van de vereniging. Een team dat echt als één team gekleed is, straalt klasse uit. Zorg dat je kleding pico bello in orde is. Wedstrijdtenues worden door DFS Arnhem beschikbaar gesteld. Deze worden door de teamleden (of hun ouders) bij toerbeurt gewassen volgens een vooraf opgesteld schema.

Protocol voor sportief gedrag
DFS Arnhem vindt sportiviteit en respect zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. Dat geldt voor de spelers, coaches, trainers én supporters. Hiervoor hebben we een protocol voor sportief gedrag opgesteld dat je hieronder vindt.

Algemene gedragscodes
Er zijn normen die voor iedereen gelden. Zij zijn:

 1. Respecteer de regels van onze sport.
 2. Respecteer de mede- en tegenstander van DFS Arnhem.
 3. Respecteer de wedstrijdleiding.
 4. Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig.
 5. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij sport.
 6. Samen staan voor een faire sport, respecteer elkaar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar luister wel naar elkaar.
 7. Waar we ook spelen: we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Specifieke gedragscodes sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor je tegenstanders, je teamgenoten en jezelf.
 2. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 3. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 4. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 5. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 6. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 7. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat bij DFS Arnhem de mogelijkheid bestaat om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Bedenk dat kinderen handballen voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
 2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 3. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 4. Val een beslissing van een scheidsrechter of andere official niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 5. Gebruik geen verbaal, mentaal of fysiek geweld tijdens handbalactiviteiten en ondersteun pogingen dit te voorkomen.
 6. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het handballen van uw kind mogelijk te maken.

Download het Normen en waarden document hier!