Aanmelden nieuwe leden:
Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via dit officiële aanmeldingsformulier. 

Voor vrijwilligers die zich willen aanmelden als offiical voor wedstrijd ondersteunende zaken (scheidsrechter, teambegeleiding, wedstrijdtafelbezetting) is een apart formulier beschikbaar dat hier te vinden is.

Contributie:
Voor het seizoen 2022-2023 geldt vooralsnog de contributie zoals deze tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2021 definitief is vastgesteld. De bedragen zijn:

Geboren in Categorie Bedrag per maand*
2003 of eerder Senioren 29
2003 of eerder Senioren - divisieteams 34
2004/2005 A-jeugd 26
2004/2005 A-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 31
2006/2007 B-jeugd 24
2006/2007 B-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 29
2008/2009 C-jeugd 22
2008/2009 C-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 27
2010/2011 D-jeugd 20
2012/2013 E-jeugd 18
2014/2015 F-jeugd 16
2016 Kabouters 16
  Recreanten - DMW 19
  Bondslid met incidentele wedstrijd  6
  Trainingslid 17

* Betaling per automatische incasso – 10 x per jaar – geen betaling in juli en augustus
  Inschrijvingskosten €15,-
 
Eenmalig per seizoen kledingbijdrage à €15,-

Meer informatie?
Wil je vooraf meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op over onze vereniging. 

Aanmeldingsformulier DFS Arnhem

Persoonlijke gegevens

Over ons

DFS Arnhem is een sterke vereniging in Arnhem-Zuid, met een aanbod in alle leeftijdscategorieën, zowel in de prestatieve als recreatieve sfeer. DFS Arnhem is een fusievereniging ontstaan uit AHV Swift en AAC 1899.
info@dfsarnhem.nl
+31 6 1296 4365

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?