Aanmelden nieuwe leden:
Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via dit officiële aanmeldingsformulier. 

Voor vrijwilligers die zich willen aanmelden als offiical voor wedstrijd ondersteunende zaken (scheidsrechter, teambegeleiding, wedstrijdtafelbezetting) is een apart formulier beschikbaar dat hier te vinden is.

Contributie:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2022 is het voorstel voor de nieuwe contributiebedragen definitief vastgesteld. De bedragen per 1 september 2023 zijn:

Geboren in Categorie Bedrag per maand*
2003 of eerder Senioren 34
2003 of eerder Senioren - toeslag landelijk/3 uur of meer trainen 40
2004/2005/2006 A-jeugd 30
2004/2005/2006 A-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 36
2007/2008 B-jeugd 28
2007/2008 B-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 34
2009/2010 C-jeugd 25
2009/2010 C-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 31
2011/2012 D-jeugd 22,50
2013/2014 E-jeugd 20,50
2015/2016 F-jeugd 18,50
2017 Kabouters 18,50
  Recreanten - DMW 21,50
  Bondslid met incidentele wedstrijd  7
  Trainingslid 19,50

* Betaling per automatische incasso – 10 x per jaar – geen betaling in juli en augustus
  Inschrijvingskosten €15,-
 
Eenmalig per seizoen kledingbijdrage à €15,-

Meer informatie?
Wil je vooraf meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op over onze vereniging. 

Aanmeldingsformulier DFS Arnhem

Persoonlijke gegevens

Over ons

DFS Arnhem is een sterke vereniging in Arnhem-Zuid, met een aanbod in alle leeftijdscategorieën, zowel in de prestatieve als recreatieve sfeer. DFS Arnhem is een fusievereniging ontstaan uit AHV Swift en AAC 1899.
info@dfsarnhem.nl
+31 6 1296 4365

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?