Aanmelden nieuwe leden:
Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via dit officiële aanmeldingsformulier. Voor vrijwilligers die zich willen aanmelden als offiical voor wedstrijd ondersteunende zaken (scheidsrechter, teambegeleiding, wedstrijdtafelbezetting) is een apart formulier beschikbaar dat hier te vinden is.

Contributie:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2022 is het voorstel voor de nieuwe contributiebedragen definitief vastgesteld. De bedragen per 1 september 2023 zijn:

Geboren in Categorie Bedrag per maand*
2003 of eerder Senioren 34
2003 of eerder Senioren - toeslag landelijk/3 uur of meer trainen 40
2004/2005/2006 A-jeugd 30
2004/2005/2006 A-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 36
2007/2008 B-jeugd 28
2007/2008 B-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 34
2009/2010 C-jeugd 25
2009/2010 C-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 31
2011/2012 D-jeugd 22,50
2013/2014 E-jeugd 20,50
2015/2016 F-jeugd 18,50
2017 Kabouters 18,50
  Recreanten - DMW 21,50
  Bondslid met incidentele wedstrijd  7
  Trainingslid 19,50

* Betaling per automatische incasso – 10 x per jaar – geen betaling in juli en augustus
  Inschrijvingskosten €15,-
 
Eenmalig per seizoen kledingbijdrage à €15,-

Meer informatie?
Wil je vooraf meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op over onze vereniging.

Persoonsgegevens

Datum in dd-mm-jjjj

Contactgegevens

Lidmaatschap

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Upload een recente pasfoto
Bent u, of is uw zoon/dochter al eerder lid geweest van een bij het Nederlands handbal Verbond (NHV) aangesloten vereniging?
Indien niet bekend, vul dan het laatste jaar van lidmaatschap in.

Financiële gegevens

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Indien u gebruik wilt maken van uw GelrePas, upload deze dan hier

DFS Arnhem en Privacy

DFS Arnhem heeft haar privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat de vereniging met uiterste zorg omgaat met uw privacy en de door u gedeelde gegevens. 
U vindt onze privacyverklaring hier.

DFS Arnhem is van mening dat gebruik van beeldmateriaal op haar website bijdraagt aan de journalistieke nieuwswaarde maar nooit ten nadele van in beeld gebrachte personen mag zijn. De vereniging gaat hier uitermate zorgvuldig mee om.

Foto’s waarover de gefotografeerde negatieve reacties kan krijgen, zullen daarom niet gepubliceerd worden. Indien u wenst dat een foto of video wordt verwijderd, kunt u contact opnemen met ledenadmin@dfsarnhem.nl. 

Naast publicatie van beeldmateriaal via onze eigen kanalen (website, social media, nieuwsbrieven en het DFS Magazine) is het mogelijk dat beeldmateriaal via diverse media naar buiten komt zoals kranten (bijv. De Gelderlander), websites en dergelijke. DFS Arnhem is niet verantwoordelijk voor dergelijke publicatie.

Voorwaarden en akkoord

Geeft zich op als lid van DFS Arnhem en verklaart zich hiermee akkoord met de statuten en het Huishoudelijke Reglement van de vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Zonder schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie voor 1 mei van ieder jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. 
Het wedstrijdtenue (bestaande uit een shirt en broek) wordt door DFS Arnhem aan de spelende teams in bruikleen ter beschikking gesteld voor het spelen van de wedstrijden van DFS Arnhem. 
 
Betaling contributie door automatische incasso. Bij niet betaling van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. 
Hierbij machtig ik DFS Arnhem om de contributie automatisch te innen van opgegeven rekening.